Oriel Archifau y Seaside Follies

Mae sawl adran i’r Oriel Archif hon, a fydd yn tyfu ac yn datblygu dros amser.

Croesewir unrhyw gyfraniadau, ac fe ofynnwn i chi uwchlwytho unrhyw ddelweddau neu ddeunyddiau y tybiwch eu bod yn berthnasol ac yr ydych yn barod i’w rhannu trwy ddefnyddio’r ffurflen atodedig.

Catlin-troupe-1903
Catlin's-troupe-1903

Cofiwch gynnwys

  • enw’r cwmni,
  • y lleoliad,
  • y flwyddyn,
  • ac unrhyw fanylion eraill (gan gynnwys manylion cydnabyddiaeth neu hawlfraint).

Unwaith y byddwn wedi cadarnhau nad yw wedi ei ffelio yn barod, byddwn yn ei ychwanegu at y gronfa ddelweddau.

Mae’n bosib y bydd y broses hon yn cymryd peth amser i ni gan fod llawer o ddelweddau i fynd trwyddynt, felly byddem yn gwerthfawrogi eich hamynedd.

Ceir hefyd ffurflen sylwadau ac ymholiadau isod. Byddwn yn ceisio ymateb mor gyflym â phosib i’r rhain.

 

Gallwch hefyd anfon eich cyfraniad: info@seasidefollies.co.uk

Mae gennym eisoes gasgliad o ddelweddau a gwybodaeth am Bierotiaid ar ein gwefan www.prom-prom.com

Defnyddiwch y ffurflen hon i anfon ffotograffau neu ddeunyddiau ar gyfer yr Oriel atom

Archif Hanesyddol

Cwmnïau Pierotiaid a phartïon theatraidd Yr Alban ac Iwerddon

Cwmnïau Pierotiaid a phartïon theatraidd Lloegr

Archif Prosiectau Cymunedol

Y Jollies

'The-Jollies'
Y Jollies

Yn ystod Haf 2018, gweithiodd 8 o bobl ifanc am wythnos ddwys gyda Dr Lidington a Malcolm Boyle (sef Uncle Tacko! a Mister Macko o’r ‘New Follies’) er mwyn creu cwmni o bierotiaid ifanc – ‘Y Jollies’. Perfformiodd ‘Y Jollies’ am y tro cyntaf ar lan y môr Llandudno (gyferbyn â Chaffi Catlin, Venue Cymru), ar ddydd Gwener 3 Awst 2018. Byddant yn perfformio gyda’r ‘New Follies’ ar ddydd Sadwrn 29 Medi 2018 fel rhan o ddiweddglo mawreddog y ‘Seaside Follies’ ar hyd y promenâd yn Llandudno.

Os am fwy o wybodaeth, ewch i dudalen y Jollies a’r New Follies

Y Pier Echoes

The Pier Echoes
Y Pier Echoes

Cwmni Pierotiaid a sefydlwyd yn Haf 2010 oedd y Pier-Echoes – grŵp a oedd yn cynnwys pedwar artist oedd yn cychwyn ennill amlygrwydd. Cydweithiodd Tony Lidington o Promenade Promotions â’r Dr Jane Milling o adran ddrama Prifysgol Caerwysg ar brosiect ymchwil AHRC, ‘Revitalising the Prom’ , ble y byddai cwmni Pierotiaid newydd yn perfformio ar bromenadau, pierau a meinciau parc y Rifiera Seisnig. 0} Ymddangosodd yr Echoes ar BBC Radio Devon a BBC Spotlight a chawsant eu ffilmio ar gyfer pennod o “The Edwardian Farm” ar BBC 2.

Ewch i prom-prom.com am fwy o wybodaeth ar brosiect y Pier Echoes

Y Poppies

Poppies-company-at-Teignmouth-Community-School
The Poppies

Prosiect ar y cyd â DAISI (Menter Celfyddydau mewn Ysgolion Dyfnaint) yw Poppies, sydd yn gweithio yn Nheignmouth a Dawlish i greu cwmni pierotiaid a pharti theatraidd yn arddull cyfnod y Rhyfel Byd Cyntaf ac a fydd yn perfformio yng Ngŵyl Exmouth ym mis Mai 2016. Ariennir y prosiect gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

Ymwelwch â thudalen y Poppies ar prom-prom.com i ganfod mwy o wybodaeth

Parti Theatraidd Pierotiaid y Poppies

Y Chin-Uppers

The-Chin-Uppers
The"Chin-Uppers"

Mae Chin Up! yn brosiect 2-flynedd ar y cyd â Chyngor Torbay, Doorstep Arts, a Chyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog. Mae’n archwilio thema adloniant yn ystod gwasanaeth milwrol, a chanlyniad hynny oedd perfformiad gan gwmni pierotiaid yn cynnwys pobl ifanc yn niwrnod Lluoedd Arfog Babbacombe ac arddangosfa ar hanes partïon theatraidd.

Ymwelwch â thudalen Chin Up ar prom-prom.com i ganfod mwy o wybodaeth

 

Y Pierrotters

The-Pierrotters
Y Pierrotters

Mae’r Pierrotters wedi darparu reiat o adloniant teuluol i gynulleidfaoedd ar hyd a lled arfordir balmaidd Prydain ers 1983. Yn eu ffordd cwbl unigryw a chwbl symudol eu hunain, daeth y Pierrotters â’u cymysgedd unigryw o ganeuon acapela, baledi hyfryd, actau theatr gerdd a roc a rôl i glustiau cynulleidfaoedd â’u bryd ar haul a hwyl mewn ffordd gwirioneddol gyfoes!

Yn eu gwisgoedd llawn o satin gwyn a phompomau duon, llwyddai’r Pierotters i roi eu cynulleidfa yn eu dyblau’n chwerthin neu yn eu dagrau wrth iddynt orwedd yn eu cadeiriau cynfas yn yfed te neu’n llymeitian cwrw. Gellid eu gweld mewn unrhyw ddigwyddiad awyr agored, gŵyl, clwb, gwesty, cartrefi’r henoed, theatr gerdd, digwyddiad dinesig neu berfformiad ar ben draw pier.

Y Pierrotters – Hanes y Pierotiaid

Y New Follies

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *