Hanes llafar y Pierotiaid yn Llandudno

Cyfweliadau a gynhaliwyd â rhai o’r bobl y daethom ar eu traws wrth weithio ar y ‘Seaside Follies’.

Roedd y cyfweliadau hyn yn canolbwyntio ar adloniant glan môr yn gyffredinol a rôl Will Catlin yn benodol.

Hoffem ddiolch i bawb a gymerodd ran ynddynt, ac estyn croeso i unrhyw gyfraniadau pellach yn ysgrifenedig neu ar lafar at y gwaith.

Mae adran ar gyfer eich sylwadau ar waelod y dudalen hon, felly mae croeso i chi adael eich adborth neu sylwadau.

Will Catlin a’i bierotiaid

Yr hyn a ganlyn yw sgwrs a gynhaliwyd gan y Dr Tony Lidington â dwy o ddisgynyddion Will Catlin – Margot Catlin a Jane Smith – ar safle Theatr ‘Arcadia’ Will Catlin yn Venue Cymru, Llandudno ar y 5 Mehefin 2018.

 

Margot-Catlin-(daughter-of-Will) -Jane-Smith-(great granddaughter-of-Will-&-Dr-Tony-Lidington
Margot Catlin (merch Will), Jane Smith (wyres wych Will) a Dr Tony Lidington
Margot-Catlin-&-Jane-Smith
Margot-Catlin-&-Jane-Smith

John Williamson – golwg bersonol ar Will Catlin a’i sioeau glan môr yn Llandudno

Yn fachgen, aeth John i wylio sioeau Will Catlin gan weithio iddo yn yr ‘Arcadia’ yn ddiweddarach. Cynhaliwyd y cyfweliad hwn gan Samantha O’Rourke yng Ngorffennaf 2018 wrth iddo fyfyrio ynghylch y sioeau, yr awyrgylch glan môr, a chymeriad Will Catlin …

 

John Williamson
John Williamson

Trosolwg o ddiddanwyr glan môr a Will Catlin

Dr Tony Lidington yn trafod hanes sioeau glan môr a rôl Will Catlin wrth adeiladu ei deyrnas adloniant glan môr.  Hyd: 9′ 28″.


Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *